Viazači bremien - 03.4

 
 

 

 

 

Obsluha prostriedkov na viazanie a zavesenie bremien

​Základná odborná príprava (ZOP)                       83,33 + 16,67 = 100,- €   

Aktualizačná odborná príprava                            33,33 +   6,67 = 40,- € (1 x za 5 rokov) 

Opakované oboznamovanie                                25,00 +   5,00 = 30,- € (1 x za 12 mesiacov)

​Duplikát preukazu vydaný strediskom                 12,50 +   2,50 = 15,- €