Technické zariadenia a zdvíhače

 

Zdvíhacie zariadenia - Žeriavy (Aa) a Žeriavy cestné výložníkové (D1-3)

Základná odborná príprava                                       216,66 + 43,34 =  260,- €

 

Za každú ďalšiu podskupinu v rámci ZOP                125,00 + 25,00  = 150,- €   

Aktualizačná odborná príprava                                    50,00 + 10,00 = 60,- € (1 x za 5 rokov) 

  

Opakované oboznamovanie                                          29,17 + 5,83 = 35,- € (1 x za 12 mesiacov)

Duplikát preukazu vydaný strediskom                           33,33 + 6,67 = 40,- €

Odborné prehliadky a odborné skúšky                     125,00 + 25,00 = 150,- € (1 x za 12 mesiacov)  

Zdvíhacie zariadenia - A-1, A-2 , A-3, A-4, B-1a3, C-1a3,  Ba, Bb, Bc, Bf, Bi

Základná odborná príprava                                     216,66 + 43,34 =  260,- € 

Za každú ďalšiu podskupinu v rámci ZOP              150,00 + 30,00 = 180,- € 

  

Aktualizačná odborná príprava                                 50,00 + 10,00 = 60,- € (1 x za 5 rokov) 

    

Opakované oboznamovanie                                       29,17 + 5,83 = 35,- € (1 x za 12 mesiacov)

Duplikát preukazu vydaný strediskom                        33,33 + 6,67 = 40,- €

Odborné prehliadky a odborné skúšky                   125,00 + 25,00 = 150,- € (1 x za 12 mesiacov)  

Zdvíhacie zariadenia – Hydraulická ruka a Pojazdná pracovná plošina

Základná odborná príprava                                   125,00 + 25,00 = 150,- € 

Aktualizačná odborná príprava                               50,00 + 10,00 = 60,- € (1 x za 5 rokov)   

Opakované oboznamovanie                                    29,17 + 5,83 = 35,- € (1 x za 12 mesiacov)

Duplikát preukazu vydaný strediskom                     33,33 + 6,67 = 40,- €

Odborné prehliadky a odborné skúšky                   75,00 + 15,00 = 90,- € (1 x za 12 mesiacov)  

Zdvíhacie zariadenia – Zdvíhacia plošina a Zdvíhacie čelo

Základná odborná príprava                                125,00 + 25,00 = 150,- € 

Aktualizačná odborná príprava                            50,00 + 10,00 = 60,- € (1 x za 5 rokov)

   

Opakované oboznamovanie                                  29,17 + 5,83 = 35,- € (1 x za 12 mesiacov)

Duplikát preukazu vydaný strediskom                   33,33 + 6,67 = 40,- €

Odborné prehliadky a odborné skúšky               75,00 + 15,00 = 90,- € (1 x za 12 mesiacov)  

 

Revízie – podľa vyhl.č.508/2009Z.z. 1x za 12 mesiacov

Aa - žeriavy a zdvihadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1000 kg a s ručným pohonom nad 5000 kg vrátane trvalých dráh žeriavov

Ba - žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg vrátane,

Bb - žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom od 1000 kg do 5000 kg vrátane,

Bc – zdvíhacie ústrojenstvá dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremien  pomocou prostriedkov na viazanie, zavesenie  alebo na uchopenie,

Bf – vrátky s motorovým pohonom používané na zdvíhanie bremien,

Bi – zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, ktoré sú trvalou súčasťou technických zariadení zdvíhacích skupiny A alebo B,