Cenník služieb psychologickej ambulancie                  

Číslo výkonu

Druh výkonu

Cena výkonu v týždni

Cena výkonu cez víkend

Cena za individuálne vyšetrenie

    1        

VO – sk. „C“

           70.- €

               80.- €      

          + 20.- €

    2

VO – sk. „D“

           70.- €

               80.- €

          + 20.- €

    3

VO – sk.“C+E“

           70.- €

               90.- €

          + 20.- €

    4

VO – sk.“D+E“

           70.- €

               90.- € 

          + 20.- €

    5

IP – všetky skup.

           70.- €

               90.- €

          + 20.- €

    6

IP + kartička

           90.- €

             110.- €

          + 20.- €

    7

+ kartička

           20.- €

               20.- €

           -

    8

Vrátenie VO

         100.- €

             120.- €

          + 20.- €

    9

SBS

           80.- €

             100.- €

          + 20.- €

  10

Nosenie a držanie zbrane

           80.- €

             100.- €

          + 20.- €

  11

Špeditéri

           60.- €

               80.- €

          + 20.- €  

  12

Výstražné znam.

svet.a zvuk.Maják

           90.- €

             110.- € 

          + 20.- €

  13

Nadrozmerný náklad, ADR

           90.- €

             110.- €

          + 20.- €

14

Odborné poradenstvo § 91,ods.4 zákon 8/09 Z.z.

4 x 3 hod.

 

            250.- €