Psychiatrická ambulancia

Cenník služieb psychiatrickej ambulancie                   

                        

Číslo výkonu

Druh výkonu

Cena za individuálne vyšetrenie

1

Preskúšanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu ,inej návykovej látky

§ 91,ods.4 zákon 8/09 Z.z.

      60.- €