Prvá pomoc 01.1

Kurz poskytovania predlekárskej prvej pomoci pre verejnosť, organizácie, BOZP

Základný kurz                                                                   41,67 + 8,33 = 50,- €   

Opakované školenie                                                        1 x za 12 mesiacov (zákon NR SR č.124/2006 Z.z. §8 ods.1,  písmeno a)

Poradenstvo v oblasti pracovnej zdravotnej služby : cena dohodou

​Kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov 

Číslo rozhodnutia MZ SR : 06724-6/2009-OZdV 

​Vlastní frekventanti základný kurz                     16,67 + 3,34 = 20,- €        

​Iné autoškoly základný kurz                               20,83 + 4,17 = 25,- €

​Individuálne školenie                                          25,00 + 5,00 = 30,- €