Pracovna zdravotná služba

Číslo   Začlenenie podniku  Cena za činnosť PZS
1 Jeden zamestnanec 100+20(20%DPH)=120 Eur
2   Tridsať zamestnancov (2-30)   200+40(20%DPH)=240 Eur
   Päťdesiat a viac zamestnancov  7 Eur +20%DPH / osoba

 

V cenníku je vypracovanie auditu, vstupných a výstupných materiálov a dohľad

nad pracovnými podmienkami.

​Prípadné nejasnosti sme ochotný vysvetliť telefonicky / vid. kolonka KONTAKTY/, emailom alebo pri osobnom

stretnutí.