Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení - 09.1

 

Obilné kombajny

Základná odborná príprava (ZOP)                       216,66 + 43,34  = 260,- €   

Aktualizačná odborná príprava                               50,00 + 10,00 = 60,- € (1 x za 5 rokov) 

Opakované oboznamovanie                                   29,17 + 5,83 = 35,- € (1 x za 24 mesiacov)

​Duplikát preukazu vydaný strediskom                    33,33 + 6,67 = 40,- €

Samochodné rezačky

Základná odborná príprava (ZOP)                       216,66 + 43,34  = 260,- €   

Aktualizačná odborná príprava                               50,00 + 10,00 = 60,- € (1 x za 5 rokov) 

Opakované oboznamovanie                                   29,17 + 5,83 = 35,- € (1 x za 24 mesiacov)

​Duplikát preukazu vydaný strediskom                    33,33 + 6,67 = 40,- €

​Špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín

Základná odborná príprava (ZOP)                       216,66 + 43,34  = 260,- €   

Aktualizačná odborná príprava                               50,00 + 10,00 = 60,- € (1 x za 5 rokov) 

Opakované oboznamovanie                                   29,17 + 5,83 = 35,- € (1 x za 24 mesiacov)

​Duplikát preukazu vydaný strediskom                    33,33 + 6,67 = 40,- €