Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení - 08.1

 

​Základná odborná príprava (ZOP)                        241,67 + 48,33  = 290,- €   

​Za každú ďalšiu podskupinu v rámci ZOP            158,33 + 31,67  = 190,- €  

Aktualizačná odborná príprava                                50,00 + 10,00 = 60,- € (1 x za 5 rokov) 

Opakované oboznamovanie                                     29,17 + 5,83  = 35,- € (1 x za 24 mesiacov)

​Duplikát preukazu vydaný strediskom                      33,33 + 6,67 =  40,- €