Obsluha motorových vozíkov - 06.1

Motorové vysokozdvižné vozíky :

​Základná odborná príprava (ZOP)                      125,00 + 25,00  = 150,- €   

​Za každú ďalšiu podskupinu v rámci ZOP           75,00 + 15,00  = 90,- €  

Aktualizačná odborná príprava                            50,00 + 10,00 =   60,- € (1 x za 5 rokov) 

Opakované oboznamovanie                                29,17 + 5,83 =   35,- € (1 x za 24 mesiacov)

​Duplikát preukazu vydaný strediskom                 33,33 + 6,67 =  40,- €

​Odborné prehliadky a odborné skúšky                75,00 + 15,00 =  90,- € (1 x za 12 mesiacov)  

Motorové nízkozdvižné vozíky :

​Základná odborná príprava (ZOP)                     83,33 + 16,67 = 100,- €   

Za každú ďalšiu podskupinu v rámci ZOP         50,00 + 10,00 = 60,- €   

Aktualizačná odborná príprava                          41,67 + 8,33 = 50,- € (1 x za 60 mesiacov)       

Duplikát preukazu vydaný strediskom               33,33 + 6,67 =  40,- €

​Odborné prehliadky a odborné skúšky             75,00 + 15,00 =  70,- € (1 x za 12 mesiacov)