Kurzy lektorského minima

Akreditovaný kurz „Lektor“ pod číslom : POA:3490/2016/96/1 vydaný podľa §14 ods.9

zákona č.568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cena za kurz: 250,-Eur