Školenie BOZP zamestnancov a zamestnávateľov 01.1

Vstupné školenie BOZP pre zamestnancov        25,00 + 5,00 = 30,- €  (novoprijatý, pri zmene pracoviska,                                                                                                 oboznámenie)

​Periodické školenie BOZP pre zamestnancov    25,00 + 5,00 = 30,- € (1 x za 24 mesiacov)

Školenie BOZP - zástupcov zamestnancov        25,00 + 5,00 = 30,- € (1 x za 24 mesiacov)

​Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. §19

​Školenie BOZP - pre vedúcich pracovníkov        25,00 + 5,00 = 30,- € (1 x za 24 mesiacov)