Kurzy vodičského oprávnenia

     
AM Malý motocykel do 49,9cm3 Od 15 rokov
A1 Motocykel 125 cm3 Od 16 rokov
A2
Najmenej 395 cm3, výkon od 20-35kW
Od 18 rokov
A
Najmenej 595 cm3 výkon, najmenej 50 kW
Od 24 rokov
B
 
Osobné vozidlo Od 17 rokov
Traktor Od 17 rokov
Nákladné auto Od 21 rokov

D

Autobus
Od 24 rokov

 

 

Všetky rozširovacie kurzy na jednotlivé skupiny vodičských oprávení okrem skupiny BE – 

vám poskytneme informácie na cisle: 0908 723 337

 

Školenia: 

Obsluha stavebných strojov 

Obsluha motorových vozíkov 

Obsluha zdvíhacích zariadení 

Obsluha poľnohospodárskych zariadení 

Viazači bremien 

Prvá pomoc 

BOZP zamestnancov a zamestnávateľov 

Pracovná zdravotná služba 

 

Ďalej zabezpečujeme:

Psychologické vyšetrenia – vodiči, zbrane 

Prychiatrické vyšetrenia 

Poradenská služba pred vrátením vodičského oprávnenia 

Poradenská služba pre pracovníkov v doprave