Zavádzame techniky EKOšoférovania do našich kurzov

02.11.2015 09:41

Čo je to „ekošoférovanie“?      

Ekošoférovanie sa dá jednoducho popísať ako jazda svojím motorovým vozidlom úsporne, čo sa týka spotreby pohonných hmôt a šetrne voči životnému prostrediu. Samotný koncept ekošoférovania začína správnym výberom dopravného prostriedku, pokračuje dôkladným plánovaním trasy, opatreniami pred jazdou ako napríklad správne nahustenými pneumatikami a končí energeticky efektívnym vedením motorového vozidla ( toto sú tie konkrétne techniky, ktoré učí záujemcu autoškola).

Okrem úspory pohonných hmôt, nám ekošoférovanie šetrí životné prostredie – emisie na cestách. Najdôležitejšie 3 zásady ekošoférovania sú:

-          Plynulá jazda – „jazdite ako by ste nemali brzdy“

-          Včasná predvídavosť – sledovať situáciu na ceste tak ďaleko ako je to možné

-          Skoré preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň

       Na dosiahnutie dobrých výsledkov v ekošoférovaní musíte dobre poznať svoje motorové vozidlo, optimálne  otáčky jeho motora, resp. maximálny krútiaci moment ako aj dobre zvládať príslušenstvo, ktoré vozidlo má – myslím tým napr. klimatizáciu, či filter pevných častíc DPF.

V ktorých konkrétnych kurzoch sa zavedú techniky ekošoférovania vo vašej autoškole?

Naša autoškola má certifikovaných lektorov ekošoférovania, ktorí sú oprávnení školiť ekošoférovanie začínajúcich šoférov v autoškolách, vykonávať kondičné kurzy ekošoférovania pre šoférov s platným vodičským preukazom, vykonávať kurzy ekošoférovania pre šoférov flotilových firiem  a školiť trénerov ekošoférovania vo svojej autoškole.

                                              

Ako sa budú učiť jazdiť ekologicky účastníci vašich kurzov?

1.       Pri výuke začiatočníkov v autoškolách bude ekošoférovanie integrovanou súčasťou celého procesu výuky tak teórie ako aj praxe, od prvej tréningovej jazdy s inštruktorom po záverečné testy. V rámci teórie máme zapracované všetky princípy ekošoférovania do učebných osnov, ako aj samostatná min. 45 min. prednáška zameraná na ekošoférovanie a energeticky úspornú jazdu, v prvej polovici výuky. V praktických jazdách sa učia a upevňujú jednotlivé zásady ekošoférovania od začiatku výuky, primerane schopnostiam žiaka. Zvládnutie ekošoférovania, energeticky úspornej jazdy sa hodnotí prvý krát najneskôr pri záverečnej skúšobnej jazde a v teste

2.       Kondičné eko jazdy  pre vlastníkov vodičských preukazov -

3.       Manažérsky kurz ekošoférovania pre manažérov flotilových firiem – tento kurz je určený pre manažérov flotilových firiem. Je rozšírený o školenie z oblasti motivácie a sledovania, hodnotenia výsledkov šoférov firmy z pozície manažéra

4.       Ekošoférovanie v základnom a doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl -je zameraný na dôkladné pochopenie a zvládnutie princípov a techniky jazdy ekošoférovania a tiež na získanie metodických – didaktických poznatkov pre výuku, motiváciu, hodnotenie, riešenie problémových situácií pri samotnej výuke.

Na čo konkrétne sa dbá – čo sa hodnotí pri ekošoférovaní?

                                     

Samotní účastníci musia dbať na:

-          dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnosti jazdy;

-           plynulosť jazdy;

-           včasné preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň;

-           využívanie zotrvačnosti vozidla;

-           využívanie brzdnej sily motora;

-           predvídavosť – sledovanie dopravnej situácie na ceste;

-           využívanie technického vybavenia vozidla;

-          priemerná spotreba počas prvej a druhej jazdy,

-           priemerná rýchlosť počas prvej a druhej jazdy,

-           teoretická znalosť základných pravidiel ekošoférovania

Aká je platnosť certifikátu ekoškoférovania ?

Vo väčšine prípadov sa vydáva na 3 roky. 

Odkedy sa to začne realizovať?

Prvé kondičné ekojazdy môžu záujemci kúpiť už aj ako vianočný darček pre svojich blízkych už od 1. Novembra 2015.