Už za 1 promile alkoholu v krvi máte "zabezpečené" ubytovanie vo väznici

04.08.2012 00:00

 

Výpis zo zákona NR SR č. 313/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a iné zákony.

 

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2011

Za alkohol väzenie

1. Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosti, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo iné činnosti, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí, alebo spôsobiť značnú škodu na majteku, potrestá sa odňatím slobody až na 1 rok.

2. Rovnako ako v odseku 1 sa potrstá ten, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.