Pokračujeme v práci aj s novými opatreniami.

09.05.2020 15:27

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej

kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:


- výučbu vykonávať dištančnou formou,


- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty

(rúško, šál, šatka),


- praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti

jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,


- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden

účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka,

vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,


- medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka

v trvaní najmenej 15 minút.