Do pozornosti chodcov, cyklistov a vodičov áut

04.08.2012 00:00

 

Výpis zo zákona NR SR č. 313/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a iné zákony.

 

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2011

 

Chodci a cyklisti patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.

1. Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne používať priechod pre chodcov.

- Tam kde jazdia električky, " je chodec povinný umožniť električke plynulý prejazd".

2. Vodič nesmie prechádzať o. i. "na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi".

- Vodič nesmie o. i. "zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak si to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky".

Porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je:

- ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov,

- ohrozenie chodca prechadzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,

- ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov.

Cyklista je plnohodnotným a rovnocenným partnerom motoristov v cestnej premávke.

 

Osobité ustanovenia o cyklistoch o. i.
- Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí ak ide o bicykel ktorého pohon nezabezpečujú pedále.
- Osoba staršia ako 15 rokov môže osobu mladšiu ako 10 rokov:
a) na pomocnom sedadle na preprave dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, 
b) v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí
c) v detskom bicykli pevne spojenom tyčou s vodiacim bicyklom.