Bezpečnostné vzdialenosti (rátaj 22,23= 2 sekundy)

04.08.2012 12:30

Výpis zo zákona NR SR č. 313/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a iné zákony.

 

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2011

Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste

- Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinnýza vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Bezpečná vzdialenosť je minimálne taká vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde za 2 sekundy, ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 (autobusy a nákladné autá), vzdialenosť prejde za 3 sekundy.