Cenník doškolovacích kurzov vodičov

Doškoľovacie kurzy vodičov:

1. OA (B)

Teória 12 hodín                          Praktický výcik 6 hodín     

Cena (€) 140.-                           Cena (€) 115.-

 

Kurzy spolu (€) 255.-

 

2. NA  (C)

Teória 12 hodín                          Praktický výcik 6 hodín     

Cena (€) 140.-                           Cena (€) 190.-

Kurzy spolu (€) 330.-

3. A   

Teória 12 hodín                          Praktický výcik 6 hodín     

Cena (€) 140.-                           Cena (€) 75.-

Kurzy spolu (€) 215.-

 

4. BUS  (D)

Teória 12 hodín                          Praktický výcik 6 hodín     

Cena (€) 140.-                           Cena (€) 190.-

Kurzy spolu (€) 330.-

5. Prívesy  (E) návesy

Teória 12 hodín                          Praktický výcik 6 hodín     

Cena (€) 140.-                           Cena (€) 75.-

Kurzy spolu (€) 215.-

Pri združenom výcviku sa ceny praktických jázd zrátavajú.

Napríklad A+B = 140+115+75 = 330.- €

Napríklad A+C+E = 140+190+75+75 = 480.- €

Teória je vždy rovnaká, praktický výcvik má vždy inú hodnotu.